بلاگ

به جهت جذب سرمایه از بخش خصوصی ، پروژه بیلیموب در رویداد دوشنبه های استارتاپی شرکت نمود. لازم به ذکر است این رویداد با کمک صندوق نوآوری شکوفایی و معاونت علمی فناوری ریاست جهموری برگزار گردید.

ادامه مطلب

با توجه به مذاکرات انجام شده توسط مدیران مجموعه بیلیموب ، این مجموعه موفق به عقد قرارداد 700 بیلبورد در کشور به جهت ارائه خدمات هوشمند سازی در این بیلبورد ها شده است. همچنین از سایر کانون های آگهی تبلیغاتی در کل کشور دعوت می شود در صورت تمایل به دریافت خدمات هوشمند سازی در حوزه بیلبورد های شهری و تلویزیون های شهری با شماره تماس های دفتر مرکزی پروژه تماس حاصل فرمایند.

ادامه مطلب

انتخاب پروژه بیلیموب به عنوان طرح برتر صادراتی کشور در سال 99 از سمت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. از قابلیت های پروژه بیلیموب ، صادرات محور بودن پروژه با کمترین هزینه ی سربار می باشد. این پروژه می تواند حتی در دوره ی تحریم به عنوان محصول دانش بنیان صادرات محور مورد توجه سرمایه گذاران باشد.  

ادامه مطلب