انتخاب پروژه بیلیموب به عنوان طرح برتر صادراتی کشور در سال 99 از سمت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری.

از قابلیت های پروژه بیلیموب ، صادرات محور بودن پروژه با کمترین هزینه ی سربار می باشد.

این پروژه می تواند حتی در دوره ی تحریم به عنوان محصول دانش بنیان صادرات محور مورد توجه سرمایه گذاران باشد.

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.