با توجه به مذاکرات انجام شده توسط مدیران مجموعه بیلیموب ، این مجموعه موفق به عقد قرارداد 700 بیلبورد در کشور به جهت ارائه خدمات هوشمند سازی در این بیلبورد ها شده است.

همچنین از سایر کانون های آگهی تبلیغاتی در کل کشور دعوت می شود در صورت تمایل به دریافت خدمات هوشمند سازی در حوزه بیلبورد های شهری و تلویزیون های شهری با شماره تماس های دفتر مرکزی پروژه تماس حاصل فرمایند.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.