به جهت جذب سرمایه از بخش خصوصی ، پروژه بیلیموب در رویداد دوشنبه های استارتاپی شرکت نمود.

لازم به ذکر است این رویداد با کمک صندوق نوآوری شکوفایی و معاونت علمی فناوری ریاست جهموری برگزار گردید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.